česky | english

Home > O nás > Zprávy > Houpací sítě pomáhají dětem Houpací sítě pomáhají dětem

2. 4. 2015

Diagnostický ústav pro mládež v Brně má novou relaxační místnost. Nedílným prvkem jejího vybavení jsou i houpací sítě La Siesta.

Ředitelka ústavu Renata Ježková nám ve svém poděkování za několik houpacích sítí, které jsme ústavu zdarma poskytli, napsala: „Tato nová místnost je využívána na rozvoj osobnosti dítěte, jeho sebepoznání tak, aby dítě dokázalo zvládnout stres a využívat svůj potenciál. Každý den zde pravidelně probíhají psychologické skupiny, psychoterapie, relaxační aktivační metody, muzikoterapie, aromaterapie a individuální rozhovory s dítětem. Místnost slouží také pro naši diagnostickou školu, která ji využívá hlavně v dopoledních hodinách. Za Vaši podporu vám velmi upřímně děkujeme.“

Využití houpacích sítí v ergoterapii

To, že houpací sítě pozitivně přispívají k léčbě dětí s poruchami chování, potvrzují také ergoterapeuti. Houpací sítě se v pracovní terapii (ergoterapii) využívají především při léčbě dětí s ADHD (poruchou pozornosti a hyperaktivitou). Při houpání se totiž aktivují senzorické systémy, které hrají důležitou úlohu při utváření schopnosti soustředit se. Ergoterapie pomáhá dětem lépe poznat své tělo a seznámit se s jeho omezeními.

La Siesta chce přispět

Ačkoli je pozitivní vliv houpacích sítí zřejmý a terapeuty ceněný, žádné klinické studie, které by poskytly důkazy zatím neexistují. Proto se La Siesta rozhodla finančně podpořit klinickou studii. Provádět ji bude studentka ergoterapie Mara Lodder, která si toto téma vybrala pro svou diplomovou práci. O jejích závěrech vás budeme informovat.

Syndrom ADHD

Server ergotherapie.org ADHD vysvětluje následovně: Mozek dotyčné osoby neumí filtrovat podněty z okolí a nedokáže rozlišit mezi důležitými a nedůležitými věcmi. V důsledku nadměrné stimulace mozku nemohou být přijaté vjemy adekvátně zpracovány, což vede k poruchám v chování. Dotyčného většinou navíc trápí i poruchy učení jako je dyslexie nebo dyskalkulie, které mu způsobují další stress. Z ADHD člověk nevyroste, přetrvává i v dospělosti.

Ergoterapie - pracovní terapie

Ergoterapie je velmi důležitou součástí komplexní léčby dětí s pohybovým nebo smyslovým postižením (jde o děti s diagnosou DMO, syndromem ADHD, dětí s poruchou pozornosti, dyspraxií, dyslexií apod.). Terapie pomáhá zapojit dítě do běžných denních činností, zlepšit jeho smyslové a emoční vnímání, vnímání vlastního tělesného schématu, trénuje manuální zručnost, soběstačnost, usnadňuje zapojení do kolektivu.

Techniky ergoterapie jsou velmi různorodé, využívá se množství pomůcek, svou velkou roli hraje i prostředí, ve kterém terapie probíhá a maximálně individuální přístup.